Voor het organiseren van hackathons werken we samen met verschillende partijen.

Digital Proof Hackathon

Voor de Digital Proof Hackathon, die in opdracht van Digitale Werkplaats Midden & Zuidoost-Brabant plaatsvindt,
werken we samen met de volgende deelnemende onderwijsinstellingen.